Obchodní podmínky


Toto jsou obchodní podmínky společnosti AR Travel s.r.o., Lublaňská 653/51, 120 00 Praha IČ: 08922381 DIČ: CZ08922381.

Zákazník, který objedná službu u AR Travel s.r.o. plně přijímá tyto obchodní podmínky. Tyto obchodní podmínky se vztahují na veškeré objednávky provedené na této webové stránce, telefonicky, nebo emailem. Zákazník, který nesouhlasí s těmito podmínkami, nemůže našich služeb využít a nemůže provádět objednávku.

Tyto obchodní podmínky jsou zpracovány v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník.

Všechny přepravní služby a zprostředkování těchto služeb jsou poskytovány registrovanými vozy taxi bez taxametru dle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, dle § 21 odst. 4 na základě předchozí písemné smlouvy, a u vícemístných vozů s kapacitou nad 9 osob včetně řidiče pak jako příležitostná osobní silniční doprava.

Ochrana osobních údajů zákazníků společnosti je realizována v souladu s úpravou zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a směrnice GDPR (General Data Protection Regulation) Obecného nařízení na ochranu osobních údajů.


Základní pojmy

Přepravce: přepravce je společnost AR Travel s.r.o., která přepravu zajišťuje, nebo ji zprostředkovává.

Zákazník: osoba, nebo společnost, která přepravu objednává.


Objednávky

Objednávky lze provádět online přes naše webové stránky, přes email, nebo telefonicky na čísle +420797729975. Veškeré objednávky, a tím i smlouva o přepravě, vznikají až po závazném potvrzení objednávky ze strany přepravce.


Zákazník odpovídá za jeho zadané údaje v objednávce. Pokud zákazník zadá nepřesné nebo chybné údaje, tak se přeprava nemusí uskutečnit. V tomto případě budeme požadovat uhrazení celé částky objednávky, nebo náklady, které přepravci vzniknou.

Do objednávky má povinnost zákazník uvádět přesný počet dospělých a dětí, každé dítě se počítá jako cestující  a má vlastní sedadlo. Podle počtu dětí a batolat také přepravce zajistí dětské autosedačky. Pokud zákazník cestuje s kojencem (miminkem), tak si zákazník dětskou autosedačku musí zajistit sám.

U některých objednávek je přepravce oprávněn požadovat zálohu nebo zaplacení celé částky za přepravu předem.


Platby

Hotově řidiči - Řidiči lze zaplatit hotově v českých korunách, nebo v eurech, v tomto případě se musíte domluvit na kurzu s řidičem.

Kartou řidiči - Řidiči lze zaplatit kartou Mastercard nebo VISA v českých korunách. Vozy jsou vybaveny platebním terminálem.

Převodem na účet přepravce - Zákazník má možnost provést platbu na bankovní účet přepravce.


Změna nebo zrušení objednávky

Změna nebo zrušení objednávky je možné 1 hodinu před odjezdem pokud místo vyzvednutí je v Praze nebo v Brně. V ostatních případech nebo při objednávce autobusu pro více jak 15 osob lze objednávku zrušit nebo změnit 24 hodin předem. Pokud svoji objednávku zákazník nezruší včas, nebo pokud bude objednávka chybná, tak budeme požadovat uhrazení celé částky za objednávku. To platí i v případě, pokud se zákazník na místo vyzvednutí nedostaví, tzv. NO SHOW.


Přeprava

Zákazníkovi přistavíme vůz odpovídající kategorii v objednávce. Řidič se snaží vždy dodržet čas vyzvednutí v objednávce, ale z důvodu dopravních komplikací může nastat situace, kdy se opozdí. Zákazník musí počítat s touto situací a svoji přepravu musí plánovat s dostatečnou časovou rezervou. Přepravce nenese žádné náklady spojené s pozdním příjezdem do místa určení.

Dojde-li k poruše vozidla během přepravy, přepravce se bude snažit co nejdříve přistavit náhradní vůz. Pokud z nějakého důvodu nebude přepravce schopen náhradní vůz zajistit, tak přepravce vrátí celou částku zákazníkovi.

Zákazník je povinen se chovat během přepravy tak, aby nedošlo k poškození, nebo znečištění vozidla. Dbát pokynů řidiče. Pokud dojde ke znečištění vozidla, tak zákazník uhradí náklady na čištění vozidla ve výši 2500 Kč.

Řidič je oprávněn odmítnout z přepravy osoby v podnapilém stavu.

Řidič je oprávněn zkontrolovat doklady zákazníka, pokud přeprava povede přes hraniční přechod do jiného státu.


Řešení sporů a náhrad


Zákazník má povinnost si zkontrolovat svoji objednávku, naplánovat si čas odjezdu, tak aby nezmeškal svůj let, nebo obchodní schůzku. Přepravce nenese žádnou odpovědnost za pozdní příjezd. Přepravce nemůže ovlivnit dopravní situaci. Nedojde-li k přistavení vozu ze strany přepravce, musí toto zákazník ihned oznámit na telefonní číslo +420797729975 a dispečer bude situaci řešit. Pokud situaci dispečer ihned nevyřeší, tak zákazník má možnost požadovat náhradu za rozdíl ceny pokud využije jiného přepravce, nejvýše však do částky 2000 Kč. Pokud dojde k závadě na vozidle, tak přepravce přistaví náhradní vůz, pokud to bude možné, v opačném případě vrátí zákazníkovi celou částku za přepravu. Dojde-li k znečištění vozidla zákazníkem, které nejde standardním způsobem vyčistit, přepravce bude po zákazníkovi požadovat náhradu 3000 Kč za vyčištění vozu ve specializované firmě.